Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö

Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljösystem

Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljösystem
Artnr: artnr-80017 (Lägg till i Önskelista )
Pris: 30 000,00/st
Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljösystem

Kvalitet/Miljö/Arbetsmiljösystem med Redaktions- och expertstöd

QiM upprättar i dialog med Er ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och AFS 2001:1.

Arbetsgång: Intervju - Riskbedömning - Vi skriver - Ni läser - Gemensam uppföljning

Uppgifter insamlas genom telefonintervjuer och enkäter.
Uppföljning sker i telefonmöten.

Expertstöd lämnas  under hela arbetet fram till färdigställande av ledningssystemet.

 

Tillbaka