startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Bergsprängning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för bergsprängning skrivs för ett spec...
600,00

Egenkontroller för rivningsarbeten.Wordfomat; Egenko...
120,00

Protokoll BAS-U Mark o Anläggning
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Egenkontroll Markanläggning
Egenkontroller för markanläggning.Wordfomat; Egenkon...
200,00

Ventilation Miljöplan
Miljöplan för ventilation upprättas per uppdrag och ...
600,00

Värmepumpsinstallation Miljöplan
Miljöplan för värmepumpsinstallation upprättas per u...
600,00

Protokollet BAS-U Installationer
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Balkongrenovering Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för balkongrenovering skrivs för ett s...
600,00

Protokoll BAS-U Industriinstallationer
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Kontrollplan komplementbyggnad ingår som en del i an...
160,00

Arbetsmiljöplan Plåtslageriarbeten
Arbetsmiljöplan Plåtslageriarbeten är en genomarbeta...
600,00

Tankrengöring Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för tankrengöring skrivs för ett speci...
600,00

Balkongrenovering Miljöplan
Miljöplan för balkongrenovering upprättas per uppdra...
600,00

Målningsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för målningsarbeten skrivs för ett spe...
600,00

Målningsarbeten Miljöplan
Miljöplan för målningsarbeten upprättas per uppdrag ...
600,00

VVS-installation Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för VVS-installation skrivs för ett sp...
600,00