startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Trafikpolicy exempel
Produkten förklarar kraven på en Trafikpolicy och in...
120,00

Egenkontroll Husgrundarbete
Egenkontroller för husgrundsarbete.Wordfomat; Egenko...
300,00

Fasadarbeten Miljöplan
Miljöplan för fasadarbeten upprättas per uppdrag och...
600,00

Protokoll BAS-U Teknisk service
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00

Fasadarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för fasadarbeten skrivs för ett specif...
600,00

Balkongrenovering Miljöplan
Miljöplan för balkongrenovering upprättas per uppdra...
600,00

Protokoll BAS-U VVS-arbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00

Egenkontroller för golvläggning i våtrum av plastmat...
200,00

Stambyten Miljöplan
Miljöplan för stambyten upprättas per uppdrag och be...
600,00

Protokollet BAS-U Installationer
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00

Arbetsmiljöpolicy exempel
Arbetsmiljöpolicy enligt AFS 2001:01 och OHSAS 18001...
120,00

Stambyten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för stambyten skrivs för ett specifikt...
600,00

Tankrengöring Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för tankrengöring skrivs för ett speci...
600,00

Brunnsborrning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för brunnsborrning skrivs för ett spec...
600,00

Protokoll BAS-P VVS
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
300,00

Markentreprenader Miljöplan
Miljöplan för markentreprenaderupprättas per uppdrag...
600,00