startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Protokoll BAS-U Takarbeten
Protokoll upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av a...
200,00

Kvalitetsmanual Trycksättning med gas
QiM upprättar Er Kvalitetsmanual för Trycksättning m...
9 000,00

Saneringsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för saneringsarbeten skrivs för ett sp...
600,00

Protokoll BAS-U Rivning
Protokollsmallen upptar BAS-U:s åtgärder med anledni...
200,00

SSF 1044 Nivå 1 och 2
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00

Arbetsmiljöplan Installationer
Arbetsmiljöplan Installationer är en genomarbetad ma...
600,00

Städuppdrag Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för städuppdrag skrivs för ett specifi...
600,00

Golventreprenader Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för golventreprenader skrivs för ett s...
600,00

Arbetsmiljöplan Rivning
Arbetsmiljöplan Rivning är en genomarbetad mall för ...
600,00

Protokoll BAS-U Bygg
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Protokoll BAS-U Mark o Anläggning
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Rivningsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för rivningsarbeten skrivs för ett spe...
600,00

Protokoll BAS-U Teknisk service
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Egenkontroll Måleriarbeten inomhus
Egenkontroller för inomhusmålning av en fastighet el...
120,00

Arbetsmiljösystem OHSAS 18001:2007
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00

Egenkontroll Husbyggnad
Egenkontroll husbyggnad består av 4 egenkontrollplan...
400,00