startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Egenkontroller för väggbeklädnad med kakel.Wordfomat...
100,00

Markentreprenad Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för markentreprenad skrivs för ett spe...
600,00

Egenkontroller för golvläggning i våtrum av plastmat...
100,00

Stenarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för stenarbeten skrivs för ett specifi...
600,00

Rivningsarbeten Miljöplan
Miljöplan för rivningsarbeten upprättas per uppdrag ...
600,00

Byggplåtsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för byggplåtsarbeten skrivs för ett sp...
600,00

Protokoll BAS-P VVS
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Protokollet BAS-U Måleriarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Avloppsspolning
Miljöplan för avloppsspolning upprättas per uppdrag ...
600,00

Murningsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för murningsarbeten skrivs för ett spe...
600,00

Kontrollplan komplementbyggnad ingår som en del i an...
300,00

Kvalitetssystem ISO 13485
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
18 000,00

Avvikelseblankett
Avvikelseblanketten används för att dokumentera avvi...
100,00

Isoleringsarbeten Miljöplan
Miljöplan för isoleringsarbeten upprättas per uppdra...
600,00

Miljö- och Arbetsmiljöledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert miljö- och arbetsm...
24 000,00

Protokoll BAS-U Ventilation
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00