startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Kvalitetsplan för ventilationsrengöring skrivs för e...
600,00

QiM upprättar i dialog med Er Ert kvalitets- och arb...
24 000,00

Egenkontroller av saneringsarbeten.Wordfomat; Egenko...
200,00

Egenkontroller för balkongrenovering, betong.Wordfom...
200,00

Kvalitetsplan för fasadarbeten skrivs för ett specif...
600,00

Arbetsmiljöplan Industriinstallationer är en genomar...
800,00

Kvalitetsplan för industriinstallation skrivs för et...
600,00

Egenkontroller för ventilationsinstallation.Wordfoma...
300,00

Kvalitetsplan för rivningsarbeten skrivs för ett spe...
600,00

QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
16 000,00

Kvalitetsplan för tankrengöring skrivs för ett speci...
600,00

QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
20 000,00

Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00

Miljöplan för isoleringsarbeten upprättas per uppdra...
600,00

Miljöplan för håltagning upprättas per uppdrag och b...
600,00

Arbetsmiljöplan Golvarbeten är en genomarbetad mall ...
800,00