startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00

Egenkontroller för fönsterbyten.Wordfomat; Egenkontr...
200,00

Kvalitetsplan för saneringsarbeten skrivs för ett sp...
600,00

QiM upprättar i dialog med Er ledningssystem för kva...
30 000,00

Miljöplan för svetsarbeten upprättas per uppdrag och...
600,00

Egenkontroller för husgrundsarbete.Wordfomat; Egenko...
300,00

Egenkontroll husbyggnad består av 4 egenkontrollplan...
1 200,00

Miljöplan för ventilation upprättas per uppdrag och ...
600,00

Arbetsmiljöplan Golvarbeten är en genomarbetad mall ...
800,00

Kvalitetsplan för bygguppdrag skrivs för ett specifi...
600,00

QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
16 000,00

Miljöplan för industriinstallationer upprättas per u...
600,00

Miljöplan för markentreprenaderupprättas per uppdrag...
600,00

Egenkontroller för installation av brandlarm.Wordfom...
200,00

Egenkontroller för VVS-installation.Wordfomat; Egenk...
200,00

Arbetsmiljöplan Bygg är en genomarbetad mall för upp...
800,00