startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Protokoll BAS-U Teknisk service
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Protokoll BAS-U Industriinstallationer
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

QiM Populärutgåva ISO 14001:2015 sammanfattar standa...
160,00

Arbetsmiljöplan Måleriarbeten
Arbetsmiljöplan Måleriarbeten är en genomarbetad mal...
600,00

Protokoll BAS-U Mark o Anläggning
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Bergsprängning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för bergsprängning skrivs för ett spec...
600,00

Protokoll BAS-P Mark o Anläggning
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Arbetsmiljöplan Takarbeten
Arbetsmiljöplan Takarbeten är en genomarbetad mall f...
600,00

Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljösystem
QiM upprättar i dialog med Er ledningssystem för kva...
25 000,00

Installation av kylanläggning Miljöplan
Miljöplan vid installation av kylanläggning upprätta...
600,00

Arbetsmiljöplan Installationer
Arbetsmiljöplan Installationer är en genomarbetad ma...
600,00

Ventilationsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för ventilationsarbeten skrivs för ett...
600,00

Egenkontroll Stenläggning
Egenkontroller för stenläggning.Wordfomat; Egenkontr...
100,00

Målningsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för målningsarbeten skrivs för ett spe...
600,00

Arbetsmiljöplan Golvarbeten
Arbetsmiljöplan Golvarbeten är en genomarbetad mall ...
600,00

Protokollet BAS-U Installationer
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00