startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Pålningsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för pålningsarbeten skrivs för ett spe...
600,00

Egenkontroll Fönsterbyte
Egenkontroller för fönsterbyten.Wordfomat; Egenkontr...
120,00

Stambyten Miljöplan
Miljöplan för stambyten upprättas per uppdrag och be...
600,00

Protokoll BAS-U Fasadarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Protokoll BAS-U Bygg
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Arbetsmiljöplan VVS-arbeten
Arbetsmiljöplan VVS-arbeten är en genomarbetad mall ...
600,00

Egenkontroll Golvläggning
Egenkontroller för golvläggning.Wordfomat; Egenkontr...
100,00

Protokoll BAS-U Rivning
Protokollsmallen upptar BAS-U:s åtgärder med anledni...
200,00

Murningsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för murningsarbeten skrivs för ett spe...
600,00

Egenkontroll VVS-installation
Egenkontroller för VVS-installation.Wordfomat; Egenk...
100,00

Miljöledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00

Svetsarbeten Miljöplan
Miljöplan för svetsarbeten upprättas per uppdrag och...
600,00

QiM Populärutgåva ISO 9001:2015 sammanfattar standar...
160,00

Stenarbeten Miljöplan
Miljöplan för stenarbeten upprättas per uppdrag och ...
600,00

Målningsarbeten Miljöplan
Miljöplan för målningsarbeten upprättas per uppdrag ...
600,00

Isoleringsentreprenad Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för isoleringsentreprenad skrivs för e...
600,00