startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Protokoll BAS-U Sanering
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Leverantörsbedömning
Vid inköp av produkter och tjänster kvalificeras lev...
100,00

Populärutgåva AFS 2001:01
Populärutgåvan AFS 2001:01 förklarar på ett enkelt s...
100,00

Stenarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för stenarbeten skrivs för ett specifi...
600,00

QiM Populärutgåva ISO 9001:2015 sammanfattar standar...
160,00

Värmepumpsinstallation Miljöplan
Miljöplan för värmepumpsinstallation upprättas per u...
600,00

Industriinstallationer Miljöplan
Miljöplan för industriinstallationer upprättas per u...
600,00

Avloppsspolning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för avloppsspolning skrivs för ett spe...
600,00

Tankrengöring Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för tankrengöring skrivs för ett speci...
600,00

Arbetsmiljöplan Måleriarbeten
Arbetsmiljöplan Måleriarbeten är en genomarbetad mal...
600,00

Egenkontroll Tagläggning tegeltak
Egenkontroller för takläggning av tegeltak.Wordfomat...
120,00

Protokoll BAS-U Teknisk service
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Egenkontroll Stenläggning
Egenkontroller för stenläggning.Wordfomat; Egenkontr...
100,00

Jämställdhetsplan
För företag med fler än 9 anställda skall en Jämstäl...
1 500,00

Arbetsmiljöplan Bygg
Arbetsmiljöplan Bygg är en genomarbetad mall för upp...
600,00

Egenkontroll Takläggning plåttak
Egenkontroller för takläggning av plåttak.Wordfomat;...
120,00