startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Egenkontroller för takläggning av plåttak.Wordfomat;...
200,00

Kvalitetsplan för betongarbeten skrivs för ett speci...
600,00

Miljöplan för trädgårdsanläggning upprättas per uppd...
600,00

Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00

Egenkontroller för isolering av rör i fastighet.Word...
200,00

Egenkontroller av saneringsarbeten.Wordfomat; Egenko...
200,00

Egenkontroller för balkongrenovering, betong.Wordfom...
200,00

Miljöplan vid ventilationsrengöring upprättas per up...
600,00

Egenkontroller haltagning i betong och betongrivning...
200,00

Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00

Kvalitetspolicy som uppfyller kraven i ISO 9001:2015...
120,00

Egenkontroller för utvändig komplettering efter stom...
300,00

Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00

Kvalitetsplan för fasadarbeten skrivs för ett specif...
600,00

Kvalitetsplan för VVS-installation skrivs för ett sp...
600,00

Arbetsmiljöplan Fasadarbeten är en genomarbetad mall...
800,00