startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Alkohol- och drogpolicy exempel
Produkten förklarar kraven på en Alkohol- och drogpo...
120,00

Egenkontroller vid fönstermontering.Wordfomat; Egenk...
120,00

Protokoll BAS-P Ventilation
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Tankrengöring Miljöplan
Miljöplan vid tankrengöring upprättas per uppdrag oc...
600,00

Kontrollplan komplementbyggnad ingår som en del i an...
160,00

Arbetsmiljöplan Stenarbeten
Arbetsmiljöplan Stenarbeten är en genomarbetad mall ...
600,00

Egenkontroll Måleriarbeten inomhus
Egenkontroller för inomhusmålning av en fastighet el...
120,00

Trädgårdsanläggning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för trädsanläggning gårdskrivs för ett...
600,00

Pålningsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för pålningsarbeten skrivs för ett spe...
600,00

Egenkontroller för rivningsarbeten.Wordfomat; Egenko...
120,00

Golventreprenader Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för golventreprenader skrivs för ett s...
600,00

Bygguppdrag Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för bygguppdrag skrivs för ett specifi...
600,00

Arbetsmiljöplan Industriinstallationer
Arbetsmiljöplan Industriinstallationer är en genomar...
600,00

Protokoll BAS-U Mark o Anläggning
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Avloppsspolning
Miljöplan för avloppsspolning upprättas per uppdrag ...
600,00

Fasadarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för fasadarbeten skrivs för ett specif...
600,00