startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Egenkontroller för stenläggning.Wordfomat; Egenkontr...
200,00

Arbetsmiljöplan VVS-arbeten är en genomarbetad mall ...
600,00

Miljöplan för håltagning upprättas per uppdrag och b...
600,00

Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00

Miljöplan för markentreprenaderupprättas per uppdrag...
600,00

Kontrollplan komplementbyggnad ingår som en del i an...
300,00

Arbetsmiljöplan Teknisk service är en genomarbetad m...
600,00

Arbetsmiljöplan Takarbeten är en genomarbetad mall f...
600,00

För företag med fler än 9 anställda skall en Jämstäl...
1 500,00

Arbetsmiljöplan Stenarbeten är en genomarbetad mall ...
600,00

Miljöplan för bergsprängning upprättas per uppdrag o...
600,00

Miljöplan för bygguppdrag upprättas per uppdrag och ...
600,00

Egenkontroller för husgrundsarbete.Wordfomat; Egenko...
300,00

Egenkontroller för väggbeklädnad med kakel.Wordfomat...
200,00

BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
300,00

Miljöpolicy som uppfyller kraven i ISO 14001:2004. P...
120,00