startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

QiM skriver i dialog med Er Ert kvalitets- och miljö...
24 000,00

Vid inköp av produkter och tjänster kvalificeras lev...
100,00

Egenkontroller för golvläggning.Wordfomat; Egenkontr...
200,00

Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00

Kvalitetsplan för stambyten skrivs för ett specifikt...
600,00

Egenkontroller för fasadarbeten putsad fasad.Wordfom...
200,00

Arbetsmiljöplan Mark o Anläggning är en genomarbetad...
800,00

Arbetsmiljöplan Teknisk service är en genomarbetad m...
600,00

Kvalitetsplan för stenarbeten skrivs för ett specifi...
600,00

Miljöplan för arkitektuppdragupprättas per uppdrag o...
600,00

Arbetsmiljöplan Plåtslageriarbeten är en genomarbeta...
800,00

QiM upprättar i dialog med Er ledningssystem för kva...
30 000,00

Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00

Miljöplan för trädgårdsanläggning upprättas per uppd...
600,00

Miljöplan för golventreprenader upprättas per uppdra...
600,00

Revisionsprogrammet är ett material vid genomförande...
600,00