startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Kvalitetsplan för fasadarbeten skrivs för ett specif...
600,00

Egenkontroller för montering av trådlöst brandlarm.W...
200,00

Arbetsmiljöplan Bygg är en genomarbetad mall för upp...
800,00

QiM upprättar i dialog med Er Ert systematiska arbet...
16 000,00

Kvalitetsplan för betongarbeten skrivs för ett speci...
600,00

Egenkontroller haltagning i betong och betongrivning...
200,00

Miljöplan för stenarbeten upprättas per uppdrag och ...
600,00

För företag med fler än 9 anställda skall en Jämstäl...
1 500,00

Egenkontroller för balkongrenovering, betong.Wordfom...
200,00

Kvalitetsplan för takläggning skrivs för ett specifi...
600,00

Miljöplan för stambyten upprättas per uppdrag och be...
600,00

Protokoll upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av a...
400,00

Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00

Egenkontroller för invändig komplettering i hus efte...
300,00

Kvalitetsplan för pålningsarbeten skrivs för ett spe...
600,00

QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
20 000,00