startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 0304 - 216 01 eller 216 02.

Miljömål exempel
Miljömål som uppfyller kraven i ISO 14001:2004. Prod...
120,00

Lathund Miljö
Lathund Miljö förklarar skillnaden mellan olika milj...
100,00

Egenkontroller för isolering av rör i fastighet.Word...
100,00

Egenkontroll Stenläggning
Egenkontroller för stenläggning.Wordfomat; Egenkontr...
100,00

Protokoll BAS-P - Projektering av byggobjekt
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Jämställdhetsplan
För företag med fler än 9 anställda skall en Jämstäl...
1 500,00

Isoleringsentreprenad Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för isoleringsentreprenad skrivs för e...
600,00

Egenkontroll Takläggning plåttak
Egenkontroller för takläggning av plåttak.Wordfomat;...
120,00

Protokoll BAS-U Mark o Anläggning
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Protokoll BAS-U VVS-arbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Brunnsborrning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för brunnsborrning skrivs för ett spec...
600,00

Ventilationsrengöring
Miljöplan vid ventilationsrengöring upprättas per up...
600,00

Ventilation Miljöplan
Miljöplan för ventilation upprättas per uppdrag och ...
600,00

Håltagning Miljöplan
Miljöplan för håltagning upprättas per uppdrag och b...
600,00

Stambyten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för stambyten skrivs för ett specifikt...
600,00

Egenkontroll Brandlarmsinstallation
Egenkontroller för installation av brandlarm.Wordfom...
120,00