startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 0304 - 216 01 eller 216 02.

Egenkontroll Husgrundarbete
Egenkontroller för husgrundsarbete.Wordfomat; Egenko...
120,00

Lathund Miljö
Lathund Miljö förklarar skillnaden mellan olika milj...
100,00

Protokoll BAS-U Stenarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Fasadarbeten Miljöplan
Miljöplan för fasadarbeten upprättas per uppdrag och...
600,00

Egenkontroll Golvläggning
Egenkontroller för golvläggning.Wordfomat; Egenkontr...
100,00

Takläggning Miljöplan
Miljöplan för takläggning upprättas per uppdrag och ...
600,00

Takläggning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för takläggning skrivs för ett specifi...
600,00

Protokoll BAS-P Installation
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Kvalitetsmanual Trycksättning med gas
QiM upprättar Er Kvalitetsmanual för Trycksättning m...
9 000,00

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
QiM upprättar i dialog med Er Ert systematiska arbet...
10 000,00

Industriinstallationer Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för industriinstallation skrivs för et...
600,00

Kvalitetssystem ISO/TS 16949
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
20 000,00

Kvalitetspolicy exempel
Kvalitetspolicy som uppfyller kraven i ISO 9001:2008...
120,00

Kontrollplan för byggobjekt enligt nya PBL
Den nya Plan och Bygglagen 2011 ställer krav på att ...
600,00

Egenkontroller för isolering av rör i fastighet.Word...
100,00

Ventilationsrengöring Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för ventilationsrengöring skrivs för e...
600,00