startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 0304 - 216 01 eller 216 02.

Stenarbeten Miljöplan
Miljöplan för stenarbeten upprättas per uppdrag och ...
600,00

Trädgårdsanläggning
Miljöplan för trädgårdsanläggning upprättas per uppd...
600,00

Arbetsmiljöplan Takarbeten
Arbetsmiljöplan Takarbeten är en genomarbetad mall f...
600,00

Protokoll BAS-U Rivning
Protokollsmallen upptar BAS-U:s åtgärder med anledni...
200,00

Egenkontroll Golvläggning
Egenkontroller för golvläggning.Wordfomat; Egenkontr...
100,00

VVS-installation Miljöplan
Miljöplan för VVS-installation upprättas per uppdrag...
600,00

Protokoll BAS-U Golvarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Tankrengöring Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för tankrengöring skrivs för ett speci...
600,00

Protokoll BAS-U Sanering
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Golventreprenader Miljöplan
Miljöplan för golventreprenader upprättas per uppdra...
600,00

Avvikelseblankett
Avvikelseblanketten används för att dokumentera avvi...
100,00

Arbetsmiljöplan Plåtslageriarbeten
Arbetsmiljöplan Plåtslageriarbeten är en genomarbeta...
600,00

Renovering av tak Miljöplan
Miljöplan vid renovering av tak upprättas per uppdra...
600,00

Egenkontroller för isolering av rör i fastighet.Word...
100,00

Golventreprenader Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för golventreprenader skrivs för ett s...
600,00

Isoleringsarbeten Miljöplan
Miljöplan för isoleringsarbeten upprättas per uppdra...
600,00