startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 0304 - 216 01 eller 216 02.

Pålningsarbeten Miljöplan
Miljöplan för pålningsrbeten upprättas per uppdrag o...
600,00

Protokollet BAS-U Installationer
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljösystem
QiM upprättar i dialog med Er ledningssystem för kva...
20 000,00

Fasadarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för fasadarbeten skrivs för ett specif...
600,00

Miljöledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
10 000,00

Protokoll BAS-U Rivning
Protokollsmallen upptar BAS-U:s åtgärder med anledni...
200,00

Egenkontroller vid fönstermontering.Wordfomat; Egenk...
120,00

Protokoll BAS-U Golvarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Städuppdrag Miljöplan
Miljöplan för städuppdrag upprättas per uppdrag och ...
600,00

Egenkontroll Brandlarmsinstallation
Egenkontroller för installation av brandlarm.Wordfom...
120,00

Kvalitets- och Miljöledningssystem
QiM skriver i dialog med Er Ert kvalitets- och miljö...
15 000,00

Lathund Kvalitet
Lathund Kvalitet förklarar skillnaden mellan olika k...
100,00

Kvalitetspolicy exempel
Kvalitetspolicy som uppfyller kraven i ISO 9001:2008...
120,00

Isoleringsentreprenad Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för isoleringsentreprenad skrivs för e...
600,00

Jämställdhetspolicy exempel
Produkten förklarar kraven på en Jämställdhetspolicy...
120,00

Egenkontroll Balkongrenovering
Egenkontroller för balkongrenovering, betong.Wordfom...
100,00