startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 0304 - 216 01 eller 216 02.

Egenkontroll Måleriarbeten utomhus
Egenkontroller för utomhusmålning av en fastighet .W...
120,00

Kvalitetsmål exempel
Kvalitetsmål som uppfyller kraven i ISO 9001:2008. P...
120,00

Takläggning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för takläggning skrivs för ett specifi...
600,00

Arbetsmiljösystem OHSAS 18001:2007
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
10 000,00

Målningsarbeten Miljöplan
Miljöplan för målningsarbeten upprättas per uppdrag ...
600,00

Trädgårdsanläggning
Miljöplan för trädgårdsanläggning upprättas per uppd...
600,00

QiM Revisionsprogram Kvalitet
Revisionsprogrammet är ett material vid genomförande...
200,00

Golventreprenader Miljöplan
Miljöplan för golventreprenader upprättas per uppdra...
600,00

Protokoll BAS-P Installation
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Arbetsmiljöplan Rivning
Arbetsmiljöplan Rivning är en genomarbetad mall för ...
600,00

Arbetsmiljöplan Måleriarbeten
Arbetsmiljöplan Måleriarbeten är en genomarbetad mal...
600,00

Egenkontroll Elinstallation
Egenkontroller för elinstallation i fastighet.Wordfo...
120,00

Egenkontroller för montering av trådlöst brandlarm.W...
100,00

Kvalitetspolicy exempel
Kvalitetspolicy som uppfyller kraven i ISO 9001:2008...
120,00

Protokoll BAS-U Ventilation
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Installation av kylanläggning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för installation av kylanläggning skri...
600,00