startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 0304 - 216 01 eller 216 02.

QiM Revisionsprogram Kvalitet och Miljö
Revisionsprogrammet är ett material vid genomförande...
300,00

Protokoll BAS-U Stenarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Egenkontroll Brandlarmsinstallation
Egenkontroller för installation av brandlarm.Wordfom...
120,00

Egenkontroller för vattentät golvläggning med klinke...
100,00

SSF 1044 Nivå 1 och 2
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
8 000,00

Kvalitetssystem ISO/TS 16949
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
20 000,00

Protokoll BAS-U Mark o Anläggning
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Egenkontroller för ytskikt av väggar i våtrum.Wordfo...
100,00

Trädgårdsanläggning
Miljöplan för trädgårdsanläggning upprättas per uppd...
600,00

Protokoll BAS-P VVS
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Pålningsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för pålningsarbeten skrivs för ett spe...
600,00

Egenkontroller vid fönstermontering.Wordfomat; Egenk...
120,00

Markentreprenader Miljöplan
Miljöplan för markentreprenaderupprättas per uppdrag...
600,00

Ventilationsrengöring Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för ventilationsrengöring skrivs för e...
600,00

Svetsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för svetsarbeten skrivs för ett specif...
600,00

Avvikelseblankett/ÄTA
Avvikelseblanketten används för att dokumentera avvi...
100,00