startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Egenkontroll Ventilationsinstallation
Egenkontroller för ventilationsinstallation.Wordfoma...
200,00

Egenkontroller för ytskikt av väggar i våtrum.Wordfo...
100,00

Egenkontroll Stenläggning
Egenkontroller för stenläggning.Wordfomat; Egenkontr...
100,00

Isoleringsentreprenad Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för isoleringsentreprenad skrivs för e...
600,00

Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljösystem
QiM upprättar i dialog med Er ledningssystem för kva...
25 000,00

Arbetsmiljösystem OHSAS 18001:2007
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00

Egenkontroller för isolering av rör i fastighet.Word...
100,00

Kvalitetsmanual Trycksättning med gas
QiM upprättar Er Kvalitetsmanual för Trycksättning m...
9 000,00

Egenkontroll Markanläggning
Egenkontroller för markanläggning.Wordfomat; Egenkon...
200,00

Balkongrenovering Miljöplan
Miljöplan för balkongrenovering upprättas per uppdra...
600,00

Kemikalieförteckning
En Kemikalieförteckning ska upprättas inom ramen för...
100,00

Takläggning Miljöplan
Miljöplan för takläggning upprättas per uppdrag och ...
600,00

Trädgårdsanläggning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för trädsanläggning gårdskrivs för ett...
600,00

Protokoll BAS-P Ventilation
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Miljöpolicy exempel
Miljöpolicy som uppfyller kraven i ISO 14001:2004. P...
120,00

Kvalitets- och Miljöledningssystem
QiM skriver i dialog med Er Ert kvalitets- och miljö...
20 000,00