startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 0304 - 216 01 eller 216 02.

Egenkontroller för rivningsarbeten.Wordfomat; Egenko...
120,00

Renovering av tak Miljöplan
Miljöplan vid renovering av tak upprättas per uppdra...
600,00

Kvalitetssystem ISO/TS 16949
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
20 000,00

Kvalitetsmanual Trycksättning med gas
QiM upprättar Er Kvalitetsmanual för Trycksättning m...
9 000,00

Trafikpolicy exempel
Produkten förklarar kraven på en Trafikpolicy och in...
120,00

Balkongrenovering Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för balkongrenovering skrivs för ett s...
600,00

Protokoll BAS-P - Projektering av byggobjekt
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Kvalitetsledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
11 000,00

Takläggning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för takläggning skrivs för ett specifi...
600,00

Arbetsmiljöplan Industriinstallationer
Arbetsmiljöplan Industriinstallationer är en genomar...
600,00

Golventreprenader Miljöplan
Miljöplan för golventreprenader upprättas per uppdra...
600,00

Brunnsborrning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för brunnsborrning skrivs för ett spec...
600,00

Svetsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för svetsarbeten skrivs för ett specif...
600,00

Avloppsspolning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för avloppsspolning skrivs för ett spe...
600,00

Arbetsmiljöpolicy exempel
Arbetsmiljöpolicy enligt AFS 2001:01 och OHSAS 18001...
120,00

Takläggning Miljöplan
Miljöplan för takläggning upprättas per uppdrag och ...
600,00