startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 0304 - 216 01 eller 216 02.

Bergsprängning Miljöplan
Miljöplan för bergsprängning upprättas per uppdrag o...
600,00

Isoleringsarbeten Miljöplan
Miljöplan för isoleringsarbeten upprättas per uppdra...
600,00

Kompetensmatris
Kompetensmatrisen speglar företagets kompetens. I ma...
100,00

Byggplåtsarbeten Miljöplan
Miljöplan för byggplåtsarbeten upprättas per uppdrag...
600,00

Protokollet BAS-U Installationer
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Markentreprenader Miljöplan
Miljöplan för markentreprenaderupprättas per uppdrag...
600,00

Murningsarbete Miljöplan
Miljöplan för murningsarbete upprättas per uppdrag o...
600,00

Målningsarbeten Miljöplan
Miljöplan för målningsarbeten upprättas per uppdrag ...
600,00

Protokoll BAS-U Plåtslageriarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Fasadarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för fasadarbeten skrivs för ett specif...
600,00

Bygguppdrag Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för bygguppdrag skrivs för ett specifi...
600,00

Markentreprenad Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för markentreprenad skrivs för ett spe...
600,00

Egenkontroller för golvläggning i våtrum av plastmat...
100,00

Balkongrenovering Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för balkongrenovering skrivs för ett s...
600,00

Håltagning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för håltagningsuppdrag skrivs för ett ...
600,00

Egenkontroll Markanläggning
Egenkontroller för markanläggning.Wordfomat; Egenkon...
200,00