startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Egenkontroller för golvläggning i våtrum av plastmat...
100,00

Kvalitetsledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00

Arbetsmiljöpolicy exempel
Arbetsmiljöpolicy enligt AFS 2001:01 och OHSAS 18001...
120,00

Egenkontroll Markanläggning
Egenkontroller för markanläggning.Wordfomat; Egenkon...
200,00

Avloppsspolning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för avloppsspolning skrivs för ett spe...
600,00

Håltagning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för håltagningsuppdrag skrivs för ett ...
600,00

Protokoll BAS-P Installation
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Protokoll BAS-U Plåtslageriarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Håltagning Miljöplan
Miljöplan för håltagning upprättas per uppdrag och b...
600,00

Arbetsmiljöplan Bygg
Arbetsmiljöplan Bygg är en genomarbetad mall för upp...
600,00

Egenkontroll Ventilationsinstallation
Egenkontroller för ventilationsinstallation.Wordfoma...
200,00

Arbetsmiljöplan Takarbeten
Arbetsmiljöplan Takarbeten är en genomarbetad mall f...
600,00

Balkongrenovering Miljöplan
Miljöplan för balkongrenovering upprättas per uppdra...
600,00

Egenkontroller för isolering av rör i fastighet.Word...
100,00

Renovering av tak Miljöplan
Miljöplan vid renovering av tak upprättas per uppdra...
600,00

Kvalitetspolicy exempel
Kvalitetspolicy som uppfyller kraven i ISO 9001:2008...
120,00