startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 0304 - 216 01 eller 216 02.

Egenkontroll Husgrundarbete
Egenkontroller för husgrundsarbete.Wordfomat; Egenko...
120,00

Värmepumpsinstallation Miljöplan
Miljöplan för värmepumpsinstallation upprättas per u...
600,00

Protokoll BAS-U VVS-arbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Kvalitets- och Arbetsmiljöledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert kvalitets- och arb...
15 000,00

Stambyten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för stambyten skrivs för ett specifikt...
600,00

Arbetsmiljöpolicy exempel
Arbetsmiljöpolicy enligt AFS 2001:01 och OHSAS 18001...
120,00

Golventreprenader Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för golventreprenader skrivs för ett s...
600,00

Egenkontroll Fasadarbeten puts
Egenkontroller för fasadarbeten putsad fasad.Wordfom...
100,00

Egenkontroll Måleriarbeten inomhus
Egenkontroller för inomhusmålning av en fastighet el...
120,00

Egenkontroll Utvändig komplettering hus
Egenkontroller för utvändig komplettering efter stom...
100,00

Kemikalieförteckning
En Kemikalieförteckning ska upprättas inom ramen för...
100,00

Egenkontroll Fönsterbyte
Egenkontroller för fönsterbyten.Wordfomat; Egenkontr...
120,00

Kvalitetsmål exempel
Kvalitetsmål som uppfyller kraven i ISO 9001:2008. P...
120,00

Jämställdhetsplan
För företag med fler än 9 anställda skall en Jämstäl...
1 500,00

Bygguppdrag Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för bygguppdrag skrivs för ett specifi...
600,00

Trädgårdsanläggning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för trädsanläggning gårdskrivs för ett...
600,00