startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Bygguppdrag Miljöplan
Miljöplan för bygguppdrag upprättas per uppdrag och ...
600,00

Leverantörsbedömning
Vid inköp av produkter och tjänster kvalificeras lev...
100,00

Arbetsmiljöpolicy exempel
Arbetsmiljöpolicy enligt AFS 2001:01 och OHSAS 18001...
120,00

Pålningsarbeten Miljöplan
Miljöplan för pålningsrbeten upprättas per uppdrag o...
600,00

Saneringsarbeten Miljöplan
Miljöplan för saneringsarbeten upprättas per uppdrag...
600,00

Betongarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för betongarbeten skrivs för ett speci...
600,00

Trädgårdsanläggning
Miljöplan för trädgårdsanläggning upprättas per uppd...
600,00

Protokoll BAS-P Mark o Anläggning
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Egenkontroll Balkongrenovering
Egenkontroller för balkongrenovering, betong.Wordfom...
100,00

Jämställdhetspolicy exempel
Produkten förklarar kraven på en Jämställdhetspolicy...
120,00

Protokoll BAS-P Ventilation
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Renovering av tak Miljöplan
Miljöplan vid renovering av tak upprättas per uppdra...
600,00

Egenkontroller vid fönstermontering.Wordfomat; Egenk...
120,00

Protokoll BAS-U Teknisk service
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Rivningsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för rivningsarbeten skrivs för ett spe...
600,00

VVS-installation Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för VVS-installation skrivs för ett sp...
600,00