startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Bygguppdrag Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för bygguppdrag skrivs för ett specifi...
600,00

Markentreprenader Miljöplan
Miljöplan för markentreprenaderupprättas per uppdrag...
600,00

Ventilation Miljöplan
Miljöplan för ventilation upprättas per uppdrag och ...
600,00

Arbetsmiljöplan Rivning
Arbetsmiljöplan Rivning är en genomarbetad mall för ...
600,00

Egenkontroller för montering av trådlöst brandlarm.W...
100,00

Protokoll BAS-U Stenarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Avvikelseblankett/ÄTA
Avvikelseblanketten används för att dokumentera avvi...
100,00

Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljösystem
QiM upprättar i dialog med Er ledningssystem för kva...
25 000,00

Rivningsarbeten Miljöplan
Miljöplan för rivningsarbeten upprättas per uppdrag ...
600,00

Isoleringsarbeten Miljöplan
Miljöplan för isoleringsarbeten upprättas per uppdra...
600,00

Fasadarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för fasadarbeten skrivs för ett specif...
600,00

Bygguppdrag Miljöplan
Miljöplan för bygguppdrag upprättas per uppdrag och ...
600,00

Arbetsmiljöplan Golvarbeten
Arbetsmiljöplan Golvarbeten är en genomarbetad mall ...
600,00

Installationer Miljöplan
Miljöplan för installationer, el-, tele-, data- och ...
600,00

Egenkontroller vid fönstermontering.Wordfomat; Egenk...
120,00

Protokollet BAS-U Måleriarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00