startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Egenkontroll Ventilationsinstallation
Egenkontroller för ventilationsinstallation.Wordfoma...
200,00

Egenkontroll Balkongrenovering
Egenkontroller för balkongrenovering, betong.Wordfom...
100,00

Tankrengöring Miljöplan
Miljöplan vid tankrengöring upprättas per uppdrag oc...
600,00

Avloppsspolning
Miljöplan för avloppsspolning upprättas per uppdrag ...
600,00

Installation Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för installation,el, tele, data och la...
600,00

Kvalitets- och Arbetsmiljöledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert kvalitets- och arb...
20 000,00

Avvikelseblankett
Avvikelseblanketten används för att dokumentera avvi...
100,00

Egenkontroll Fasadarbeten puts
Egenkontroller för fasadarbeten putsad fasad.Wordfom...
100,00

Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljösystem
QiM upprättar i dialog med Er ledningssystem för kva...
25 000,00

Protokoll BAS-P Ventilation
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Arbetsmiljöpolicy exempel
Arbetsmiljöpolicy enligt AFS 2001:01 och OHSAS 18001...
120,00

Fasadarbeten Miljöplan
Miljöplan för fasadarbeten upprättas per uppdrag och...
600,00

SSF 1044 Nivå 1 och 2
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00

Jämställdhetspolicy exempel
Produkten förklarar kraven på en Jämställdhetspolicy...
120,00

Takläggning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för takläggning skrivs för ett specifi...
600,00

Egenkontroll Elinstallation
Egenkontroller för elinstallation i fastighet.Wordfo...
120,00