startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Golventreprenader Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för golventreprenader skrivs för ett s...
600,00

Egenkontroll Husbyggnad
Egenkontroll husbyggnad består av 4 egenkontrollplan...
400,00

Brunnsborrning Miljöplan
Miljöplan för brunnsborrning upprättas per uppdrag o...
600,00

Avvikelseblankett/ÄTA
Avvikelseblanketten används för att dokumentera avvi...
100,00

Protokoll BAS-U Fasadarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Golventreprenader Miljöplan
Miljöplan för golventreprenader upprättas per uppdra...
600,00

VVS-installation Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för VVS-installation skrivs för ett sp...
600,00

Egenkontroll Markanläggning
Egenkontroller för markanläggning.Wordfomat; Egenkon...
200,00

Avvikelseblankett
Avvikelseblanketten används för att dokumentera avvi...
100,00

Egenkontroll Saneringsarbete
Egenkontroller av saneringsarbeten.Wordfomat; Egenko...
100,00

Avloppsspolning
Miljöplan för avloppsspolning upprättas per uppdrag ...
600,00

Arbetsmiljöplan Bygg
Arbetsmiljöplan Bygg är en genomarbetad mall för upp...
600,00

Kontrollplan för byggobjekt enligt PBL
Plan och Bygglagen ställer krav på att en kontrollpl...
600,00

Installation av kylanläggning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för installation av kylanläggning skri...
600,00

Bygguppdrag Miljöplan
Miljöplan för bygguppdrag upprättas per uppdrag och ...
600,00

Installationer Miljöplan
Miljöplan för installationer, el-, tele-, data- och ...
600,00