startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Arbetsmiljöplan Industriinstallationer
Arbetsmiljöplan Industriinstallationer är en genomar...
600,00

Egenkontroll Invändig komplettering av hus
Egenkontroller för invändig komplettering i hus efte...
120,00

Egenkontroll Takläggning plåttak
Egenkontroller för takläggning av plåttak.Wordfomat;...
120,00

Stenarbeten Miljöplan
Miljöplan för stenarbeten upprättas per uppdrag och ...
600,00

Egenkontroller för montering av trådlöst brandlarm.W...
100,00

Kvalitets- och Arbetsmiljöledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert kvalitets- och arb...
20 000,00

Egenkontroll Markanläggning
Egenkontroller för markanläggning.Wordfomat; Egenkon...
200,00

Egenkontroller vid fönstermontering.Wordfomat; Egenk...
120,00

Protokoll BAS-U Bygg
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Golventreprenader Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för golventreprenader skrivs för ett s...
600,00

Miljöpolicy exempel
Miljöpolicy som uppfyller kraven i ISO 14001:2004. P...
120,00

Bergsprängning Miljöplan
Miljöplan för bergsprängning upprättas per uppdrag o...
600,00

Arbetsmiljöplan Installationer
Arbetsmiljöplan Installationer är en genomarbetad ma...
600,00

Protokoll BAS-U Sanering
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Arbetsmiljösystem OHSAS 18001:2007
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00

Alkohol- och drogpolicy exempel
Produkten förklarar kraven på en Alkohol- och drogpo...
120,00