startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Installationer Miljöplan
Miljöplan för installationer, el-, tele-, data- och ...
600,00

Protokoll BAS-U VVS-arbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Egenkontroller för golvläggning i våtrum av plastmat...
100,00

Arbetsmiljöplan Industriinstallationer
Arbetsmiljöplan Industriinstallationer är en genomar...
600,00

Egenkontroll Stenläggning
Egenkontroller för stenläggning.Wordfomat; Egenkontr...
100,00

Avloppsspolning
Miljöplan för avloppsspolning upprättas per uppdrag ...
600,00

Egenkontroll Måleriarbeten inomhus
Egenkontroller för inomhusmålning av en fastighet el...
120,00

Protokollet BAS-U Måleriarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Målningsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för målningsarbeten skrivs för ett spe...
600,00

Protokoll BAS-U Rivning
Protokollsmallen upptar BAS-U:s åtgärder med anledni...
200,00

Miljö- och Arbetsmiljöledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert miljö- och arbetsm...
20 000,00

Trädgårdsanläggning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för trädsanläggning gårdskrivs för ett...
600,00

Installation av kylanläggning Miljöplan
Miljöplan vid installation av kylanläggning upprätta...
600,00

Arbetsmiljömål exempel
Arbetsmiljömål enligt AFS 2001:01 och OHSAS 18001. P...
120,00

Kvalitets- och Arbetsmiljöledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert kvalitets- och arb...
20 000,00

Jämställdhetspolicy exempel
Produkten förklarar kraven på en Jämställdhetspolicy...
120,00