startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Arkitektuppdrag Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för arkitektuppdrag skrivs för ett spe...
600,00

Egenkontroll Tagläggning tegeltak
Egenkontroller för takläggning av tegeltak.Wordfomat...
120,00

Egenkontroll Håltagning Betongrivning
Egenkontroller haltagning i betong och betongrivning...
100,00

Protokoll BAS-P Ventilation
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

SSF 1044 Nivå 3 och 4
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00

Protokollet BAS-U Måleriarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Trädgårdsanläggning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för trädsanläggning gårdskrivs för ett...
600,00

Protokoll BAS-P - Projektering av byggobjekt
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Installation av kylanläggning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för installation av kylanläggning skri...
600,00

Bygguppdrag Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för bygguppdrag skrivs för ett specifi...
600,00

Jämställdhetspolicy exempel
Produkten förklarar kraven på en Jämställdhetspolicy...
120,00

Egenkontroll Stomresning
Egenkontroller för stomresning av hus.Wordfomat; Ege...
120,00

QiM Populärutgåva ISO 14001:2015 sammanfattar standa...
160,00

Jämställdhetsplan
För företag med fler än 9 anställda skall en Jämstäl...
1 500,00

Rivningsarbeten Miljöplan
Miljöplan för rivningsarbeten upprättas per uppdrag ...
600,00

Stenarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för stenarbeten skrivs för ett specifi...
600,00