startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Egenkontroller vid fönstermontering.Wordfomat; Egenk...
120,00

Renovering av tak Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för renovering av tak skrivs för ett s...
600,00

Protokoll BAS-P Mark o Anläggning
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Protokoll BAS-U Takarbeten
Protokoll upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av a...
200,00

Avloppsspolning
Miljöplan för avloppsspolning upprättas per uppdrag ...
600,00

Betongarbeten Miljöplan
Miljöplan för betongarbeten upprättas per uppdrag oc...
600,00

Protokoll BAS-U Fasadarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Egenkontroll Fönsterbyte
Egenkontroller för fönsterbyten.Wordfomat; Egenkontr...
120,00

Protokoll BAS-P Ventilation
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Arbetsmiljömål exempel
Arbetsmiljömål enligt AFS 2001:01 och OHSAS 18001. P...
120,00

SSF 1044 Nivå 3 och 4
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00

Rivningsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för rivningsarbeten skrivs för ett spe...
600,00

Arbetsmiljöplan Installationer
Arbetsmiljöplan Installationer är en genomarbetad ma...
600,00

Ventilation Miljöplan
Miljöplan för ventilation upprättas per uppdrag och ...
600,00

Kontrollplan för byggobjekt enligt PBL
Plan och Bygglagen ställer krav på att en kontrollpl...
600,00

Ventilationsrengöring Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för ventilationsrengöring skrivs för e...
600,00