startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Arbetsmiljöplan Stenarbeten
Arbetsmiljöplan Stenarbeten är en genomarbetad mall ...
600,00

Stambyten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för stambyten skrivs för ett specifikt...
600,00

Protokoll BAS-U Golvarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Industriinstallationer Miljöplan
Miljöplan för industriinstallationer upprättas per u...
600,00

Ventilationsrengöring Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för ventilationsrengöring skrivs för e...
600,00

Egenkontroll Måleriarbeten inomhus
Egenkontroller för inomhusmålning av en fastighet el...
120,00

Installation av kylanläggning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för installation av kylanläggning skri...
600,00

Kvalitets- och Miljöledningssystem
QiM skriver i dialog med Er Ert kvalitets- och miljö...
20 000,00

Arbetsmiljöplan Industriinstallationer
Arbetsmiljöplan Industriinstallationer är en genomar...
600,00

Svetsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för svetsarbeten skrivs för ett specif...
600,00

Protokoll BAS-P Mark o Anläggning
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Balkongrenovering Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för balkongrenovering skrivs för ett s...
600,00

Tankrengöring Miljöplan
Miljöplan vid tankrengöring upprättas per uppdrag oc...
600,00

Egenkontroll Elinstallation
Egenkontroller för elinstallation i fastighet.Wordfo...
120,00

Arbetsmiljöplan Sanering
Arbetsmiljöplan Sanering är en genomarbetad mall för...
600,00

Egenkontroller för rivningsarbeten.Wordfomat; Egenko...
120,00