startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Arkitektuppdrag Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för arkitektuppdrag skrivs för ett spe...
600,00

Fasadarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för fasadarbeten skrivs för ett specif...
600,00

Fasadarbeten Miljöplan
Miljöplan för fasadarbeten upprättas per uppdrag och...
600,00

Protokoll BAS-U Industriinstallationer
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Protokoll BAS-U Ventilation
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Arbetsmiljöplan Teknisk service
Arbetsmiljöplan Teknisk service är en genomarbetad m...
600,00

Avloppsspolning
Miljöplan för avloppsspolning upprättas per uppdrag ...
600,00

Stambyten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för stambyten skrivs för ett specifikt...
600,00

Kvalitetssystem ISO 13485
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
18 000,00

Industriinstallationer Miljöplan
Miljöplan för industriinstallationer upprättas per u...
600,00

Rivningsarbeten Miljöplan
Miljöplan för rivningsarbeten upprättas per uppdrag ...
600,00

Svetsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för svetsarbeten skrivs för ett specif...
600,00

Arbetsmiljömål exempel
Arbetsmiljömål enligt AFS 2001:01 och OHSAS 18001. P...
120,00

Kvalitetsmanual Trycksättning med gas
QiM upprättar Er Kvalitetsmanual för Trycksättning m...
9 000,00

Kompetensmatris
Kompetensmatrisen speglar företagets kompetens. I ma...
100,00

Egenkontroll Stenläggning
Egenkontroller för stenläggning.Wordfomat; Egenkontr...
100,00