startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 0304 - 216 01 eller 216 02.

Egenkontroller för vattentät golvläggning med klinke...
100,00

Avloppsspolning
Miljöplan för avloppsspolning upprättas per uppdrag ...
600,00

Betongarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för betongarbeten skrivs för ett speci...
600,00

Kvalitets- och Arbetsmiljöledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert kvalitets- och arb...
15 000,00

Målningsarbeten Miljöplan
Miljöplan för målningsarbeten upprättas per uppdrag ...
600,00

Egenkontroll Markanläggning
Egenkontroller för markanläggning.Wordfomat; Egenkon...
200,00

SSF 1044 Nivå 3 och 4
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
12 000,00

Egenkontroll VVS-installation
Egenkontroller för VVS-installation.Wordfomat; Egenk...
100,00

Protokoll BAS-U Takarbeten
Protokoll upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av a...
200,00

Egenkontroller för rivningsarbeten.Wordfomat; Egenko...
120,00

Jämställdhetsplan
För företag med fler än 9 anställda skall en Jämstäl...
1 500,00

Protokollet BAS-U Installationer
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Arbetsmiljöplan Måleriarbeten
Arbetsmiljöplan Måleriarbeten är en genomarbetad mal...
600,00

Bergsprängning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för bergsprängning skrivs för ett spec...
600,00

Arbetsmiljöplan Stenarbeten
Arbetsmiljöplan Stenarbeten är en genomarbetad mall ...
600,00

Egenkontroll Måleriarbeten utomhus
Egenkontroller för utomhusmålning av en fastighet .W...
120,00