Produkter   » Arbetsmiljöplan » Produkt

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan Mark o Anläggning

Arbetsmiljöplan Mark o Anläggning
Artnr: artnr-30206 (Lägg till i Önskelista )
Pris: 800,00/st
Arbetsmiljöplan Mark o Anläggning

Arbetsmiljöplan Mark o Anläggning

Arbetsmiljöplan Mark o Anläggning är en genomarbetad mall för upprättande av en Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:03 med uppdatering t o m AFS 2008:16 anpassad för olika typer av mark- och anläggningsentreprenader.

Mallen är skriven i Word och kan enkelt kompletteras med uppgifter och egen logotype. Arbetsmiljöplanen innehåller en bilaga 1 med ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplats, bilaga 2 med rutin vid miljöskada samt bilaga 3 checklista vid arbetsmiljöolycka.

Mallen levereras via e-mail.

Tillbaka