Produkter   » Arbetsmiljösystem » Produkt

Arbetsmiljösystem

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
Artnr: artnr-80019 (Lägg till i Önskelista )
Pris: 16 000,00/st
Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

QiM upprättar i dialog med Er Ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Arbetsgång: Intervju - Riskbedömning - Vi skriver - Ni läser - Gemensam uppföljning

Uppgifter insamlas genom telefonintervjuer och enkäter.
Uppföljning sker i telefonmöten.

Expertstöd lämnas  under hela arbetet fram till färdigställande av ledningssystemet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka