Produkter   » Miljösystem » Produkt

Miljösystem

Miljöledningssystem

Miljöledningssystem enl ISO 14001:2015
Artnr: artnr-80022 (Lägg till i Önskelista )
Pris: 16 000,00/st
Miljöledningssystem

Miljösystem med Redaktions- och expertstöd -

QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för miljö enligt ISO 14001:2015.

Arbetsgång: Intervju - Riskbedömning - Vi skriver - Ni läser - Gemensam uppföljning

Uppgifter insamlas genom telefonintervjuer och enkäter.
Uppföljning sker i telefonmöten.

Expertstöd lämnas  under hela arbetet fram till färdigställande av ledningssystemet.

Pris angivet för företag upp till 30 anställda.

Tillbaka