Produkter   » Kvalitetssystem » Enligt ISO 9001:2015 » Produkt

Enligt ISO 9001:2015

Kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledningssystem enl ISO 9001:2015
Artnr: artnr-80021 (Lägg till i Önskelista )
Pris: 16 000,00/st
Kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledningssystem

QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001:2015.

Arbetsgång: Intervju - Vi skriver - Ni läser - Gemensam uppföljning

Uppgifter insamlas genom telefonintervjuer och enkäter.
Uppföljning sker i telefonmöten.

Expertstöd lämnas  under hela arbetet fram till färdigställande av ledningssystemet.

Pris angivet för företag upp till 30 anställda.

Tillbaka