Kvalitet och Miljö

Kvalitets- och Miljöledningssystem

Kvalitets- och Miljöledningssystem
Artnr: artnr-80024 (Lägg till i Önskelista )
Pris: 24 000,00/st
Kvalitets- och Miljöledningssystem

Kvalitet/Miljösystem med Redaktions- och expertstöd

QiM skriver i dialog med Er Ert kvalitets- och miljöledningssystem.

Kvalitets- och miljöledningssystemet utformas utifrån de produkter och tjänster ni tillhandhåller samt Era produktionsresurser.

Arbetsgång: Intervju - Riskbedömning - QiM skriver - Ni läser - Gemensam uppföljning - Slutleverans och fakturering

Uppgifter insamlas genom telefonintervjuer och enkäter.
Uppföljning sker i telefonmöten.

Expertstöd och handledning lämnas under hela arbetet fram till färdigställande av Ert ledningssystem.

Ledningssystemet är skrivet i Word och slutlevereras i elektronisk form.

Det kombinerade Kvalitets- och miljöledningssystemet uppfyller kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och miljöstandarden ISO 14001:2015.

Pris angivet för företag upp till 30 anställda.

Tillbaka