Kvalitet och Arbetsmiljö

Kvalitets- och Arbetsmiljöledningssystem

Kvalitets- och Arbetsmiljöledningssystem
Artnr: artnr-80025 (Lägg till i Önskelista )
Pris: 24 000,00/st
Kvalitets- och Arbetsmiljöledningssystem

Kvalitet/Arbetsmiljösystem med Redaktions- och expertstöd

QiM upprättar i dialog med Er Ert kvalitets- och arbetsmiljösystem enligt ISO 9001:2015 och AFS 2001:1.

Arbetsgång: Intervju - Riskbedömning - Vi skriver - Ni läser - Gemensam uppföljning

Uppgifter insamlas genom telefonintervjuer och enkäter.
Uppföljning sker i telefonmöten.

Expertstöd lämnas  under hela arbetet fram till färdigställande av ledningssystemet.

Ni får en personlig QiM Coach.

Pris angivet för företag upp till 30 anställda. 

 

Tillbaka