Produkter   » Kontrollplan för byggobjekt » Produkt

Kontrollplan för byggobjekt

Kontrollplan Attefallshus - Komplementsbyggnad

Kontrollplan komplementbyggnad ingår som en del i anmälan till kommunen
Kontrollplan Attefallshus - Komplementsbyggnad enligt PBL och BBR 29
Artnr: artnr-55002 (Lägg till i Önskelista )
Pris: 300,00/st

Att bygga en mindre komplementbyggnad till ett befintligt hus kräver fr o m 1 juli 2014 inget bygglov men en bygganmälan till kommunen. Bygganmälan till kommunen innehåller en ritning på det komplementhus som ska byggas och placering på tomt. Till detta kommer att det skall finnas en kontrollplan för att visa hur man uppfyller tillämpliga lagkrav. Kontrollplanen fylls i med aktuella uppgifter och inlämnas till kommunen. Kommunens handläggare godkänner kontrollplanen och lämnar ett starttillstånd för att starta bygget.

När byggnationen är klar ska ifylld kontrollplan inlämnas till kommunen för godkännande och därefter får huset användas.

Kontrollplanen är skriven i Word och kan skrivas i elektroniskt eller på en utskrivet underlag för hand. Kontrollplanen kan kompletteras eller justeras.

Tillbaka