Ny Kvalitets- och miljöstandard september 2015

Den 15 september släpps den nya standarden för miljöledningssystem ISO 14001:2015 och den 23 september kommer den nya standarden för kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015.

QiM som ingår i den tekniska kommittén för nya kvalitetsstandarden har kunnat följa det pågående arbetet.

Den svenska standrden dvs översättningarna av ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015 kommer något senare.

QiM tillhandahåller kvalitets- och miljöledningssystem enligt de nya standarder och hjälper er att komma rätt med de nya krav som finns på ett mera riskbaserat belsutsfattande.