Löpande support av ert ledningssystem

Nu lanserar vi löpande supportstöd av ert ledningssystem fram till certifiering eller helt enkelt för att hålla systemet uppdaterat.

Införandestöd tecknas fram till och med certifiering.

Löpande support tecknas per år från 1500 kr/mån exkl moms. QiM stödjer er med att uppdatera system, information kring nya lagrum, rådgiving vid avtalslämning, underlag för genomförande av ledningens genomgång samt underlag för genomförande av intern revision.

Kontakta oss så ser vi hur vi kan stödja er i ert kvalitets-, miljö och systemiska arbetsmiljöarbete.

Admin