Köp- och leveransvillkor

QiM AB vänder sig enbart till företagskunder och förbehåller sig rätten att acceptera eller neka gjord beställning.  

Följande villkor gäller för köp hos QiM AB.

Slutanvändarlicens
Varje gång du köper en produkt av QiM AB godkänner och accepterar du en slutanvändarlicens, vilket innebär följande.  Produkterna är skyddade av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning.

Ni får
Fritt använda produkterna för ert företags egen interna verksamhet.

Ni får inte
Överföra handboken, handboksmallen eller andra mallar till annan juridisk eller enskild person. Hyra, leasa eller låna ut någon del av handboksmallen. Skapa härledda produkter från handboksmallen i kommersiellt syfte. Översätta handboksmallen till annat språk utan QiM:s skriftliga medgivande.

Övrigt
QiM AB förbehåller sig rätten att i dokumentmall göra märkning som tillsammans med  serverinformation om nedladdning kan ge information om vilken väg en otillåtet spridd dokumenmall tagit.

Leveranstider
Produkter levereras normalt inom 3 dagar från orderdatum.

Betalningssätt
Faktura ska betalas inom 10 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger QiM AB rätt att debitera en dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen samt lagstadgad påminnelseavgift om 50 kronor.

Priser
Alla priser är redovisas exklusive moms.

Reklamation
Om du vill reklamera en fellevererad produkt kontaktar du vår Kundtjänst på telefonnummer 011 - 10 20 21snarast efter mottagandet.

Öppet köp
QiM AB erbjuder inte öppet köp.


Har du frågor är du alltid välkommen att ringa till vår Kundtjänst på telefonnummer 011 - 10 20 21.