startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Egenkontroller haltagning i betong och betongrivning...
200,00

Egenkontroller av saneringsarbeten.Wordfomat; Egenko...
200,00

Produkten förklarar kraven på en Jämställdhetspolicy...
120,00

Revisionsprogrammet är ett material vid genomförande...
600,00

QiM upprättar i dialog med Er Ert miljö- och arbetsm...
24 000,00

Miljöplan vid tankrengöring upprättas per uppdrag oc...
600,00

Miljöplan för murningsarbete upprättas per uppdrag o...
600,00

Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00

Miljöplan för rivningsarbeten upprättas per uppdrag ...
600,00

Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00

Arbetsmiljöplan Plåtslageriarbeten är en genomarbeta...
800,00

Miljöplan för balkongrenovering upprättas per uppdra...
600,00

Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00

Arbetsmiljöplan Stenarbeten är en genomarbetad mall ...
600,00

Miljöplan för markentreprenaderupprättas per uppdrag...
600,00

Kvalitetsplan för svetsarbeten skrivs för ett specif...
600,00