startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Kontrollplan komplementbyggnad ingår som en del i an...
300,00

Egenkontroll Utvändig komplettering hus
Egenkontroller för utvändig komplettering efter stom...
100,00

Protokoll BAS-U Ventilation
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Egenkontroller för vattentät golvläggning med klinke...
100,00

Kvalitets- och Miljöledningssystem
QiM skriver i dialog med Er Ert kvalitets- och miljö...
20 000,00

QiM Populärutgåva ISO 9001:2015 sammanfattar standar...
160,00

SSF 1044 Nivå 1 och 2
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
16 000,00

Arbetsmiljöplan Sanering
Arbetsmiljöplan Sanering är en genomarbetad mall för...
600,00

Murningsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för murningsarbeten skrivs för ett spe...
600,00

Miljö- och Arbetsmiljöledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert miljö- och arbetsm...
24 000,00

Protokoll BAS-U Industriinstallationer
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Ventilation Miljöplan
Miljöplan för ventilation upprättas per uppdrag och ...
600,00

Målningsarbeten Miljöplan
Miljöplan för målningsarbeten upprättas per uppdrag ...
600,00

Stambyten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för stambyten skrivs för ett specifikt...
600,00

Protokoll BAS-P - Projektering av byggobjekt
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

Industriinstallationer Miljöplan
Miljöplan för industriinstallationer upprättas per u...
600,00