startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

SSF 1044 Nivå 1 och 2
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
16 000,00

Svetsarbeten Miljöplan
Miljöplan för svetsarbeten upprättas per uppdrag och...
600,00

Kompetensmatris
Kompetensmatrisen speglar företagets kompetens. I ma...
100,00

Värmepumpsinstallation Miljöplan
Miljöplan för värmepumpsinstallation upprättas per u...
600,00

Byggplåtsarbeten Miljöplan
Miljöplan för byggplåtsarbeten upprättas per uppdrag...
600,00

Miljömål exempel
Miljömål som uppfyller kraven i ISO 14001:2004. Prod...
120,00

Renovering av tak Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för renovering av tak skrivs för ett s...
600,00

Arbetsmiljöplan Bygg
Arbetsmiljöplan Bygg är en genomarbetad mall för upp...
800,00

Protokollet BAS-U Installationer
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00

Egenkontroller för rivningsarbeten.Wordfomat; Egenko...
200,00

Protokoll BAS-U Mark o Anläggning
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00

Rivningsarbeten Miljöplan
Miljöplan för rivningsarbeten upprättas per uppdrag ...
600,00

Protokoll BAS-U Plåtslageriarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00

Egenkontroll Invändig komplettering av hus
Egenkontroller för invändig komplettering i hus efte...
300,00

Protokoll BAS-P - Projektering av byggobjekt
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
300,00

Arbetsmiljöplan Rivning
Arbetsmiljöplan Rivning är en genomarbetad mall för ...
800,00