startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Takläggning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för takläggning skrivs för ett specifi...
600,00

Egenkontroll Fasadarbeten puts
Egenkontroller för fasadarbeten putsad fasad.Wordfom...
100,00

Renovering av tak Miljöplan
Miljöplan vid renovering av tak upprättas per uppdra...
600,00

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
QiM upprättar i dialog med Er Ert systematiska arbet...
11 000,00

Miljöpolicy exempel
Miljöpolicy som uppfyller kraven i ISO 14001:2004. P...
120,00

Balkongrenovering Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för balkongrenovering skrivs för ett s...
600,00

Protokoll BAS-U Ventilation
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Egenkontroll Invändig komplettering av hus
Egenkontroller för invändig komplettering i hus efte...
120,00

Egenkontroll Takläggning plåttak
Egenkontroller för takläggning av plåttak.Wordfomat;...
120,00

Kvalitets- och Miljöledningssystem
QiM skriver i dialog med Er Ert kvalitets- och miljö...
20 000,00

Arbetsmiljösystem OHSAS 18001:2007
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00

Jämställdhetspolicy exempel
Produkten förklarar kraven på en Jämställdhetspolicy...
120,00

Trafikpolicy exempel
Produkten förklarar kraven på en Trafikpolicy och in...
120,00

Protokoll BAS-U Stenarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Egenkontroller för ytskikt av väggar i våtrum.Wordfo...
100,00

Betongarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för betongarbeten skrivs för ett speci...
600,00