startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Kvalitetsplan för installation av kylanläggning skri...
600,00

Vid inköp av produkter och tjänster kvalificeras lev...
100,00

Egenkontroller för installation av brandlarm.Wordfom...
200,00

BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
300,00

Egenkontroller för markanläggning.Wordfomat; Egenkon...
300,00

Kvalitetsplan för murningsarbeten skrivs för ett spe...
600,00

Kvalitetsplan för brunnsborrning skrivs för ett spec...
600,00

Egenkontroller för husgrundsarbete.Wordfomat; Egenko...
300,00

Arbetsmiljöplan Sanering är en genomarbetad mall för...
800,00

Kvalitetsplan för balkongrenovering skrivs för ett s...
600,00

Kvalitetsplan för fasadarbeten skrivs för ett specif...
600,00

Miljöplan för industriinstallationer upprättas per u...
600,00

Kvalitetsplan för stenarbeten skrivs för ett specifi...
600,00

Arbetsmiljöplan Installationer är en genomarbetad ma...
800,00

Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00

Arbetsmiljöplan Mark o Anläggning är en genomarbetad...
800,00