startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

För företag med fler än 9 anställda skall en Jämstäl...
1 500,00

Avvikelseblanketten används för att dokumentera avvi...
100,00

Kvalitetsplan för pålningsarbeten skrivs för ett spe...
600,00

Egenkontroller av saneringsarbeten.Wordfomat; Egenko...
200,00

Miljöplan för bygguppdrag upprättas per uppdrag och ...
600,00

Egenkontroller för golvläggning i våtrum av plastmat...
200,00

Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00

Miljöplan för byggplåtsarbeten upprättas per uppdrag...
600,00

Egenkontroller för husgrundsarbete.Wordfomat; Egenko...
300,00

Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00

Kvalitetsplan för installation av kylanläggning skri...
600,00

Egenkontroller för invändig komplettering i hus efte...
300,00

Populärutgåvan AFS 2001:01 förklarar på ett enkelt s...
100,00

Miljöplan för installationer, el-, tele-, data- och ...
600,00

Protokoll upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av a...
400,00

Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00