startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Kvalitetsplan för stenarbeten skrivs för ett specifi...
600,00

Kvalitetsplan för ventilationsrengöring skrivs för e...
600,00

Miljöplan för fasadarbeten upprättas per uppdrag och...
600,00

Kvalitetsplan för ventilationsarbeten skrivs för ett...
600,00

Kvalitetsplan för byggplåtsarbeten skrivs för ett sp...
600,00

Egenkontroller för golvläggning i våtrum av plastmat...
200,00

Kvalitetsplan för betongarbeten skrivs för ett speci...
600,00

Revisionsprogrammet är ett material och hjälpmedel v...
600,00

Produkten förklarar kraven på en Alkohol- och drogpo...
120,00

Kontrollplan komplementbyggnad ingår som en del i an...
300,00

Arbetsmiljöplan Måleriarbeten är en genomarbetad mal...
800,00

Arbetsmiljöplan Takarbeten är en genomarbetad mall f...
600,00

Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
400,00

Kvalitetsplan för installation av kylanläggning skri...
600,00

Egenkontroller för elinstallation i fastighet.Wordfo...
200,00

Miljöplan för industriinstallationer upprättas per u...
600,00