startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Protokoll BAS-U Bygg
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Ventilationsrengöring
Miljöplan vid ventilationsrengöring upprättas per up...
600,00

Håltagning Miljöplan
Miljöplan för håltagning upprättas per uppdrag och b...
600,00

Stenarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för stenarbeten skrivs för ett specifi...
600,00

Bygguppdrag Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för bygguppdrag skrivs för ett specifi...
600,00

Målningsarbeten Miljöplan
Miljöplan för målningsarbeten upprättas per uppdrag ...
600,00

Arbetsmiljöplan Rivning
Arbetsmiljöplan Rivning är en genomarbetad mall för ...
600,00

Industriinstallationer Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för industriinstallation skrivs för et...
600,00

Populärutgåva AFS 2001:01
Populärutgåvan AFS 2001:01 förklarar på ett enkelt s...
100,00

Kvalitetsmanual Trycksättning med gas
QiM upprättar Er Kvalitetsmanual för Trycksättning m...
9 000,00

Protokoll BAS-U Teknisk service
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Värmepumpsinstallation Miljöplan
Miljöplan för värmepumpsinstallation upprättas per u...
600,00

Egenkontroller för isolering av rör i fastighet.Word...
100,00

Protokoll BAS-U VVS-arbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Egenkontroll Husbyggnad
Egenkontroll husbyggnad består av 4 egenkontrollplan...
400,00

Miljöledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00