startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Egenkontroll Markanläggning
Egenkontroller för markanläggning.Wordfomat; Egenkon...
200,00

Protokoll BAS-U Plåtslageriarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Stambyten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för stambyten skrivs för ett specifikt...
600,00

Egenkontroll Stenläggning
Egenkontroller för stenläggning.Wordfomat; Egenkontr...
100,00

Arkitektuppdrag Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för arkitektuppdrag skrivs för ett spe...
600,00

Målningsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för målningsarbeten skrivs för ett spe...
600,00

Arbetsmiljöplan Installationer
Arbetsmiljöplan Installationer är en genomarbetad ma...
600,00

Renovering av tak Miljöplan
Miljöplan vid renovering av tak upprättas per uppdra...
600,00

Protokoll BAS-P Installation
BAS-P skall klargöra hur man under projekteringen be...
200,00

SSF 1044 Nivå 3 och 4
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00

Egenkontroller för ytskikt av väggar i våtrum.Wordfo...
100,00

Egenkontroll VVS-installation
Egenkontroller för VVS-installation.Wordfomat; Egenk...
100,00

Markentreprenad Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för markentreprenad skrivs för ett spe...
600,00

Industriinstallationer Miljöplan
Miljöplan för industriinstallationer upprättas per u...
600,00

Arbetsmiljöplan Stenarbeten
Arbetsmiljöplan Stenarbeten är en genomarbetad mall ...
600,00

Egenkontroll Takläggning plåttak
Egenkontroller för takläggning av plåttak.Wordfomat;...
120,00