startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Ventilationsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för ventilationsarbeten skrivs för ett...
600,00

Golventreprenader Miljöplan
Miljöplan för golventreprenader upprättas per uppdra...
600,00

Miljö- och Arbetsmiljöledningssystem
QiM upprättar i dialog med Er Ert miljö- och arbetsm...
20 000,00

Egenkontroller vid fönstermontering.Wordfomat; Egenk...
120,00

Egenkontroll Golvläggning
Egenkontroller för golvläggning.Wordfomat; Egenkontr...
100,00

Bergsprängning Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för bergsprängning skrivs för ett spec...
600,00

Protokoll BAS-U VVS-arbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Arkitektuppdrag Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för arkitektuppdrag skrivs för ett spe...
600,00

Protokoll BAS-U Takarbeten
Protokoll upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av a...
200,00

Arbetsmiljösystem OHSAS 18001:2007
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för...
15 000,00

Egenkontroll Brandlarmsinstallation
Egenkontroller för installation av brandlarm.Wordfom...
120,00

Egenkontroll Måleriarbeten utomhus
Egenkontroller för utomhusmålning av en fastighet .W...
120,00

Håltagning Miljöplan
Miljöplan för håltagning upprättas per uppdrag och b...
600,00

Arbetsmiljömål exempel
Arbetsmiljömål enligt AFS 2001:01 och OHSAS 18001. P...
120,00

Markentreprenader Miljöplan
Miljöplan för markentreprenaderupprättas per uppdrag...
600,00

Rivningsarbeten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för rivningsarbeten skrivs för ett spe...
600,00