startsida

Välkommen till QiM Webshop

Här kan ni beställa mallar för branschanpassade ledningssystem, kontrollplaner, policydokument mm. Ni har möjlighet att köpa dokumenten separat eller i form av produktpaket.

Önskar ni stöd vid framtagning av ledningssystem mm kan ni här beställa olika typer av metodstöd.

Har ni frågor om val av produkter eller önskar en kundspecifik lösning är ni välkomna att ringa vår kundsupport. Telefon 011-102021.

Avloppsspolning
Miljöplan för avloppsspolning upprättas per uppdrag ...
600,00

Egenkontroll Fasadarbeten puts
Egenkontroller för fasadarbeten putsad fasad.Wordfom...
100,00

Populärutgåva AFS 2001:01
Populärutgåvan AFS 2001:01 förklarar på ett enkelt s...
100,00

Egenkontroll Invändig komplettering av hus
Egenkontroller för invändig komplettering i hus efte...
120,00

Golventreprenader Miljöplan
Miljöplan för golventreprenader upprättas per uppdra...
600,00

Rivningsarbeten Miljöplan
Miljöplan för rivningsarbeten upprättas per uppdrag ...
600,00

Kvalitetsmanual Trycksättning med gas
QiM upprättar Er Kvalitetsmanual för Trycksättning m...
9 000,00

Protokoll BAS-U Stenarbeten
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Egenkontroller för väggbeklädnad med kakel.Wordfomat...
100,00

Stambyten Kvalitetsplan
Kvalitetsplan för stambyten skrivs för ett specifikt...
600,00

Installation av kylanläggning Miljöplan
Miljöplan vid installation av kylanläggning upprätta...
600,00

Ventilation Miljöplan
Miljöplan för ventilation upprättas per uppdrag och ...
600,00

Protokoll BAS-U Ventilation
Protokollet upptar BAS-U:s åtgärder med anledning av...
200,00

Målningsarbeten Miljöplan
Miljöplan för målningsarbeten upprättas per uppdrag ...
600,00

Balkongrenovering Miljöplan
Miljöplan för balkongrenovering upprättas per uppdra...
600,00

Avvikelseblankett/ÄTA
Avvikelseblanketten används för att dokumentera avvi...
100,00