Produkter   » Blanketter och övriga mallar » Blanketter

Blanketter

Blanketter

Avvikelseblanketten används för att dokumentera avvikelser samt beslut om åtgärder.Inom ramen för ledningssystemet numreras avvikelsen och behandlas på ledningens genomgång.Blankettern är skriven i Word och kan kompletteras med Er logotype.
Pris: 100,00

Blanketter

Avvikelseblanketten används för att dokumentera avvikelser samt beslut om åtgärder.ÄTA = Ändrings- och tilläggsarbeteAvvikelseblanketten kan även omformas till en ÄTA efter beslut av kund.Blankettern är skriven i Word och kan kompletteras med Er logotype.
Pris: 100,00

Blanketter

En Kemikalieförteckning ska upprättas inom ramen för Miljö- och Arbetsmiljöledningssystem. Kemikalieförteckningen upptar alla de produkter som är klassade enligt Reach, den Europeiska kemikalielagstiftningen. I förteckningen anges aktuella R-nr och S-nr som återfinns i full text i bilaga till blanketten.Blanketten ä...
Pris: 100,00

Blanketter

Kompetensmatrisen speglar företagets kompetens. I matrisen kan formella yrkesutbildningar och kurser anges samt olika kvalificeringar.Här anges t ex om man är kvalificerad för att utföra en viss uppgift eller köra viss typ av maskin.Dokumentet är skrivet i Word.
Pris: 100,00

Blanketter

Vid inköp av produkter och tjänster kvalificeras leverantörer till företaget.Blankett Leverantörsbedömning kan användas internt inom företaget för att dokumentera egen leverantörs-bedömning. Blanketten kan även sändas ut till företag som en enkät.Dokumentet är skrivet i Word och ni kan komplettera med Er logotype.
Pris: 100,00