Blanketter

 • Avvikelseblanketten används för att dokumentera avvikelser samt beslut om åtgärder.Inom ramen för ledningssystemet numreras avvikelsen och behandlas på ledningens genomgång.Blankettern är skriven i Word och kan kompletteras med Er logotype.
  100,00
  Art nr. artnr-60001
 • Avvikelseblanketten används för att dokumentera avvikelser samt beslut om åtgärder.ÄTA = Ändrings- och tilläggsarbeteAvvikelseblanketten kan även omformas till en ÄTA efter beslut av kund.Blankettern är skriven i Word och kan kompletteras med Er logotype.
  100,00
  Art nr. artnr-60002
 • En Kemikalieförteckning ska upprättas inom ramen för Miljö- och Arbetsmiljöledningssystem. Kemikalieförteckningen upptar alla de produkter som är klassade enligt Reach, den Europeiska kemikalielagstiftningen. I förteckningen anges aktuella R-nr och S-nr som återfinns i full text i bilaga till...
  100,00
  Art nr. artnr-60003
 • Kompetensmatrisen speglar företagets kompetens. I matrisen kan formella yrkesutbildningar och kurser anges samt olika kvalificeringar.Här anges t ex om man är kvalificerad för att utföra en viss uppgift eller köra viss typ av maskin.Dokumentet är skrivet i Word.
  100,00
  Art nr. artnr-60004
 • Vid inköp av produkter och tjänster kvalificeras leverantörer till företaget.Blankett Leverantörsbedömning kan användas internt inom företaget för att dokumentera egen leverantörs-bedömning. Blanketten kan även sändas ut till företag som en enkät.Dokumentet är skrivet i Word och ni kan komple...
  100,00
  Art nr. artnr-60005