Produkter   » Kvalitetsplan » Mål och Policies - Exempel

Mål och Policies - Exempel

QiM tillhandahåller följande exempel på policies:

Arbetsmiljöpolicy - Kvalitetspolicy - Miljöpolicy - Jämställdhetspolicy - Trafikpolicy - Alkohol- och drogpolicy mm

Mål och Policies - Exempel

Arbetsmiljöpolicy enligt AFS 2001:01 och OHSAS 18001. Produkten förklarar kraven på en arbetsmiljöpolicy och innehåller ett antal exempel på arbetsmiljöpolicy.Dokumentet är skrivet i Word.
Pris: 120,00

Mål och Policies - Exempel

Arbetsmiljömål enligt AFS 2001:01 och OHSAS 18001. Produkten förklarar kraven på arbetsmiljömål och innehåller ett antal exempel på mål. Dokumentet är skrivet i Word.
Pris: 120,00

Mål och Policies - Exempel

Kvalitetspolicy som uppfyller kraven i ISO 9001:2015. Produkten förklarar kraven på en kvalitetspolicy och innehåller ett antal exempel på kvalitetspolicy.Dokumentet är skrivet i Word.
Pris: 120,00

Mål och Policies - Exempel

Kvalitetsmål som uppfyller kraven i ISO 9001:2015. Produkten förklarar kraven på kvalitetsmål och innehåller ett antal exempel på mål. Dokumentet är skrivet i Word.
Pris: 120,00

Mål och Policies - Exempel

Miljöpolicy som uppfyller kraven i ISO 14001:2004. Produkten förklarar kraven på en miljöpolicy och innehåller ett antal exempel på miljöpolicy.Dokumentet är skrivet i Word.
Pris: 120,00

Mål och Policies - Exempel

Miljömål som uppfyller kraven i ISO 14001:2004. Produkten förklarar kraven på miljömål och innehåller ett antal exempel på mål. Dokumentet är skrivet i Word.
Pris: 120,00

Mål och Policies - Exempel

Produkten förklarar kraven på en Alkohol- och drogpolicy och innehåller ett antal exempel. Dokumentet är skrivet i Word.
Pris: 120,00

Mål och Policies - Exempel

Produkten förklarar kraven på en Trafikpolicy och innehåller ett antal exempel. Dokumentet är skrivet i Word.
Pris: 120,00

Mål och Policies - Exempel

Produkten förklarar kraven på en Jämställdhetspolicy och innehåller ett antal exempel. Dokumentet är skrivet i Word.
Pris: 120,00