Produkter   » Kvalitetssystem » SSF 1044 » SSF 1044 Nivå 1 och 2

SSF 1044 Nivå 1 och 2

QiM skriver Ert kvalitetsledningssystem enligt SSF 1044 Nivå 1 eller 2 som omfattar:

  • Handbok Kvalitet

  • Blanketter

  • Befattningsbeskrivningar

  • Intyg om kvalitetsledningssystem enligt
    SSF 1044 Nivå 1 eller 2

Swe Q Nivå 1 och 2 följer SSF 1044 och ISO 9001 med anpassningar till inbrottslarmbranschen. Nivå 1 är för Anläggarfirma larmklass 1 och nivå för Anläggarfirma larmklass 2.

SSF 1044 Nivå 1 och 2

SSF 1044 Nivå 1 och 2
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för kvalitet enligt SSF 1044 Nivå 1 och 2.Arbetsgång: Intervju - Vi skriver - Ni läser - Gemensam uppföljningUppgifter insamlas genom telefonintervjuer och enkäter.Uppföljning sker i telefonmöten.Expertstöd lämnas  under hela arbetet fram till färdigställande av ledni...
Pris: 15 000,00