Produkter   » Kvalitetssystem » SSF 1044 » SSF 1044 Nivå 3 och 4

SSF 1044 Nivå 3 och 4

QiM skriver Ert kvalitetsledningssystem enligt SSF 1044 Nivå 3 eller 4 som omfattar:

  • Handbok Kvalitet

  • Blanketter

  • Befattningsbeskrivningar

  • Intyg om kvalitetsledningssystem enligt
    SSF 1044 Nivå 3 eller 4

SWE Q Nivå 3 och 4 som följer SSF 1044 och ISO 9001 samt gäller anläggarfirma enligt SSF 1015 Larmklass 3.

SSF 1044 Nivå 3 och 4

SSF 1044 Nivå 3 och 4
QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för kvalitet enligt SSF 1044 Nivå 3 och 4.Arbetsgång: Intervju - Vi skriver - Ni läser - Gemensam uppföljningUppgifter insamlas genom telefonintervjuer och enkäter.Uppföljning sker i telefonmöten.Expertstöd lämnas  under hela arbetet fram till färdigställande av ledni...
Pris: 15 000,00