Produkter   » Kvalitetssystem » SSF 1044

SSF 1044

SSF 1044 specificerar krav på ett ledningssystem fösr kvalitet anpassat för företag inom inbrottslarmbranschen.

QiM tillhandahåller kvalitetssystem för:

  • SWE Q Nivå 3 och 4 som följer SSF 1044 och ISO 9001 samt gäller anläggarfirma enligt SSF 1015 Larmklass 3

  • Swe Q Nivå 1 och 2 följer SSF 1044 och ISO 9001 med anpassningar till inbrottslarmbranschen

          Nivå 1 är för Anläggarfirma larmklass 1

          Nivå 2 är för Anläggarfirma larmklass 2