Produkter   » Kvalitetssystem » Enligt ISO 13485

Enligt ISO 13485

QiM skriver Ert kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485 som omfattar:

  • Handbok Kvalitet

  • Blanketter

  • Intyg om kvalitetsledningssystem enligt
    ISO 13485

ISO 13485 är kvalitetsstandard för företag som tillhandahåller medicintekniska  produkter och/eller tillhörande tjänster

Enligt ISO 13485

QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för kvalitet enligt ISO 13485:2003.Arbetsgång: Intervju - Vi skriver - Ni läser - Gemensam uppföljningUppgifter insamlas genom telefonintervjuer och enkäter.Uppföljning sker i telefonmöten.Expertstöd lämnas  under hela arbetet fram till färdigställande av ledningssyst...
Pris: 20 000,00