Produkter   » Miljösystem

Miljösystem

QiM skriver Ert miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 som omfattar:

  • Handbok Miljö
  • Miljöutredning - riskbedömning av miljöaspekter
  • Blanketter
  • Populärutgåva av standard
  • Intyg om miljöledningssystem enligt
    ISO 14001:2015 

Pris för företag upp till 30 anställda

 

Miljösystem

QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för miljö enligt ISO 14001:2015.Arbetsgång: Intervju - Riskbedömning - Vi skriver - Ni läser - Gemensam uppföljningUppgifter insamlas genom telefonintervjuer och enkäter.Uppföljning sker i telefonmöten.Expertstöd lämnas  under hela arbetet fram till färdigställande av...
Pris: 16 000,00