Produkter   » Integrerade ledningssystem » Miljö och Arbetsmiljö

Miljö och Arbetsmiljö

QiM skriver Ert Miljö- och arbetsmiljöledningssystem som omfattar:

  • Handbok Miljö och Arbetsmiljö
  • Miljöutredning
  • Arbetsmiljöutredning
  • Blanketter
  • Populärutgåvor av standarder
  • QiM program för interna revisioner
  • Intyg om miljö- och arbetsmiljöledningssystem enligt
    ISO 14001:2015 och AFS 2001:1.

Pris angivet för företag upp till 30 anställda.

Miljö och Arbetsmiljö

QiM upprättar i dialog med Er Ert miljö- och arbetsmiljösystem enligt ISO 14001:2015 och AFS 2001:1.Arbetsgång: Intervju - Riskbedömning - Vi skriver - Ni läser - Gemensam uppföljningUppgifter insamlas genom telefonintervjuer och enkäter.Uppföljning sker i telefonmöten.Expertstöd lämnas  under hela arbetet fram till...
Pris: 24 000,00