Produkter   » Kvalitetssystem

Kvalitetssystem

Qim skriver kvalitetssystem enligt följande standarder

ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet - krav

ISO 13485 kvalitetsstandard medicintekniska produkter / tillhörande tjanster

SSF 1044 inbrottslarmbranschens kvalitetssystem

Pris gäller för företag med upp till 30 anställda