Produkter   » Integrerade ledningssystem » Kvalitet och Miljö

Kvalitet och Miljö

QiM skriver Ert Kvalitets- och miljöledningssystem som omfattar:

  • Handbok Kvalitet och Miljö
  • Miljöutredning
  • Blanketter
  • Populärutgåvor av standarder
  • QiM program för interna revisioner
  • Intyg om kvalitets- och miljöledningssystem enligt
    ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 

 

Kvalitet och Miljö

QiM skriver i dialog med Er Ert kvalitets- och miljöledningssystem.Kvalitets- och miljöledningssystemet utformas utifrån de produkter och tjänster ni tillhandhåller samt Era produktionsresurser.Arbetsgång: Intervju - Riskbedömning - QiM skriver - Ni läser - Gemensam uppföljning - Slutleverans och fakturering Uppgift...
Pris: 24 000,00