Produkter   » Integrerade ledningssystem » Kvalitet och Arbetsmiljö

Kvalitet och Arbetsmiljö

QiM skriver Ert Kvalitets- och arbetsmiljöledningssystem som omfattar:

  • Handbok Kvalitet och Arbetsmiljö
  • Arbetsmiljöutredning - riskbedömning av arbetsmiljön
  • Blanketter
  • Populärutgåvor av standarder
  • QiM program för interna revisioner
  • Intyg om kvalitets- och arbetsmiljöledningssystem enligt
    ISO 9001:2015 och AFS 2001:1.

Kvalitet och Arbetsmiljö

QiM upprättar i dialog med Er Ert kvalitets- och arbetsmiljösystem enligt ISO 9001:2015 och AFS 2001:1.Arbetsgång: Intervju - Riskbedömning - Vi skriver - Ni läser - Gemensam uppföljningUppgifter insamlas genom telefonintervjuer och enkäter.Uppföljning sker i telefonmöten.Expertstöd lämnas  under hela arbetet fram t...
Pris: 24 000,00