Produkter   » Integrerade ledningssystem » Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö

Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö

QiM skriver Ert Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem som omfattar:

  • Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö
  • Miljöutredning
  • Arbetsmiljöutredning
  • Blanketter
  • Populärutgåvor av standarder
  • QiM program för interna revisioner
  • Intyg om kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och AFS 2001:1.

Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö

QiM upprättar i dialog med Er ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och AFS 2001:1.Arbetsgång: Intervju - Riskbedömning - Vi skriver - Ni läser - Gemensam uppföljningUppgifter insamlas genom telefonintervjuer och enkäter.Uppföljning sker i telefonmöten.Expertstöd läm...
Pris: 30 000,00