Produkter   » Kontrollplan för byggobjekt

Kontrollplan för byggobjekt

Kontrollplanen enligt PBL utgör beslutsunderlag infor bygglov.

Under byggprocessen dokumenteras utförda kontroller enligt kontrollplanen.

Kontrollplan för byggobjekt

Plan och Bygglagen ställer krav på att en kontrollplan ska kunna uppvisas som anger vilka  kontroller som skall göras under byggtiden och fram till slutbesiktning. Uppdaterad t o m BBR 28. Mallen omfattar 17 sidor i Word och redovisar praktiskt och enkelt hur man kvalitetssäkrar bygguppdraget.Mallen förses med firm...
Pris: 800,00

Kontrollplan för byggobjekt

Kontrollplan komplementbyggnad ingår som en del i anmälan till kommunen
Pris: 300,00