Produkter   » Kontrollplan för byggobjekt

Kontrollplan för byggobjekt

Kontrollplanen enligt PBL utgör beslutsunderlag infor bygglov.

Under byggprocessen dokumenteras utförda kontroller enligt kontrollplanen.

Kontrollplan för byggobjekt

Kontrollplan för byggobjekt enligt PBL
Plan och Bygglagen ställer krav på att en kontrollplan ska kunna uppvisas som anger vilka  kontroller som skall göras under byggtiden och fram till slutbesiktning. Uppdaterad 2018 t o m BBR 27. Nya byggregler 1 jan 2019 inarbetade i mallen samt aktuella övergångsbestämmelser.Mallen omfattar 17 sidor i Word och redov...
Pris: 800,00

Kontrollplan för byggobjekt

Kontrollplan komplementbyggnad ingår som en del i anmälan till kommunen
Pris: 300,00