Produkter   » Kvalitetssystem » Enligt ISO 9001:2015

Enligt ISO 9001:2015

QiM skriver Ert kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 som omfattar:

  • Handbok Kvalitet
  • Blanketter
  • Populärutgåva av standard
  • QiM program för interna miljörevisioner
  • Intyg om kvalitetsledningssystem enligt
    ISO 9001:2015

 

 

Enligt ISO 9001:2015

QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001:2015.Arbetsgång: Intervju - Vi skriver - Ni läser - Gemensam uppföljningUppgifter insamlas genom telefonintervjuer och enkäter.Uppföljning sker i telefonmöten.Expertstöd lämnas  under hela arbetet fram till färdigställande av ledningssyste...
Pris: 16 000,00