Produkter   » Arbetsmiljösystem

Arbetsmiljösystem

QiM skriver Ert arbetsmiljöledningssystem enligt AFS 2001:1 som omfattar:

  • Handbok Arbetsmiljö
  • Arbetsmiljöutredning - riskbedömning av arbetsmiljön
  • Blanketter
  • Populärutgåva av AFS 2001:1
  • Intyg om arbetsmiljöledningssystem enligt
    AFS 2001:1

Arbetsmiljösystem

QiM upprättar i dialog med Er Ert ledningssystem för arbetsmiljö enligt OHSAS 18001:2007Arbetsgång: Intervju - Riskbedömning - Vi skriver - Ni läser - Gemensam uppföljningUppgifter insamlas genom telefonintervjuer och enkäter.Uppföljning sker i telefonmöten.Expertstöd lämnas  under hela arbetet fram till färdigställ...
Pris: 16 000,00

Arbetsmiljösystem

QiM upprättar i dialog med Er Ert systematiska arbetsmiljöarbete.Arbetsgång: Intervju - Riskbedömning - Vi skriver - Ni läser - Gemensam uppföljningUppgifter insamlas genom telefonintervjuer och enkäter.Uppföljning sker i telefonmöten.Expertstöd lämnas  under hela arbetet fram till färdigställande av ledningssysteme...
Pris: 16 000,00