Produkter   » Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan

En Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:3 uppdaterad t o m AFS 2008:16 skall finnas för alla bygg- och anläggningsarbeten som innehåller någon av följande risker:

1. Risk för fall, 2 meter
2. Risk att begravas under jordmassor
3. Arbete med kemiska eller biologiska ämnen
4. Exponering av joniserande strålning
5. Närhet till hög spänningsledning
6. Drukningsrisk
7. Arbete i brunnar och tunnlar
8. Arbete under vatten i dykarutrustning
9. Arbete i kassun
10. Sprängningsarbete
11. Hantering av tunga byggelement
12. Passerande fordonstrafik
13. Rivningsarbete

Mall Arbetsmiljöplan är skriven i Word, levereras elektroniskt och kan kompletteras med egen text och logotype.

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan Bygg är en genomarbetad mall för upprättande av en Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:03 med uppdatering t o m AFS 2008:16 anpassad för byggentreprenader.Mallen är skriven i Word och kan enkelt kompletteras med uppgifter och egen logotype. Arbetsmiljöplanen innehåller en bilaga 1 med ordnings- och skydd...
Pris: 800,00

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan Fasadarbeten är en genomarbetad mall för upprättande av en Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:03 med uppdatering t o m AFS 2008:16 anpassad för alla typer av fasadentreprenader.Mallen är skriven i Word och kan enkelt kompletteras med uppgifter och egen logotype. Arbetsmiljöplanen innehåller en bilaga 1 ...
Pris: 800,00

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan Golvarbeten är en genomarbetad mall för upprättande av en Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:03 med uppdatering t o m AFS 2008:16 anpassad för byggentreprenader.Mallen är skriven i Word och kan enkelt kompletteras med uppgifter och egen logotype. Arbetsmiljöplanen innehåller en bilaga 1 med ordnings- oc...
Pris: 800,00

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan Industriinstallationer är en genomarbetad mall för upprättande av en Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:03 med uppdatering t o m AFS 2008:16 anpassad för olika typer av industrinstallationer, byten av pannor eller maskiner.Mallen är skriven i Word och kan enkelt kompletteras med uppgifter och egen logot...
Pris: 800,00

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan Installationer är en genomarbetad mall för upprättande av en Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:03 med uppdatering t o m AFS 2008:16 anpassad för el-, data-, tele-, larm- och brandskyddsinstallationer.Mallen är skriven i Word och kan enkelt kompletteras med uppgifter och egen logotype. Arbetsmiljöplanen...
Pris: 800,00

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan Mark o Anläggning är en genomarbetad mall för upprättande av en Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:03 med uppdatering t o m AFS 2008:16 anpassad för olika typer av mark- och anläggningsentreprenader.Mallen är skriven i Word och kan enkelt kompletteras med uppgifter och egen logotype. Arbetsmiljöplanen i...
Pris: 800,00

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan Måleriarbeten är en genomarbetad mall för upprättande av en Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:03 med uppdatering t o m AFS 2008:16 anpassad för olika typer av målningsentreprenader.Mallen är skriven i Word och kan enkelt kompletteras med uppgifter och egen logotype. Arbetsmiljöplanen innehåller en bila...
Pris: 800,00

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan Plåtslageriarbeten är en genomarbetad mall för upprättande av en Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:03 med uppdatering t o m AFS 2008:16 anpassad för olika typer av plåtentreprenader.Mallen är skriven i Word och kan enkelt kompletteras med uppgifter och egen logotype. Arbetsmiljöplanen innehåller en bil...
Pris: 800,00

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan Rivning är en genomarbetad mall för upprättande av en Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:03 med uppdatering t o m AFS 2008:16 anpassad för olika typer av rivningsentreprenader.Mallen är skriven i Word och kan enkelt kompletteras med uppgifter och egen logotype. Arbetsmiljöplanen innehåller en bilaga 1 m...
Pris: 800,00

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan Sanering är en genomarbetad mall för upprättande av en Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:03 med uppdatering t o m AFS 2008:16 anpassad för olika typer av saneringsentreprenader.Mallen är skriven i Word och kan enkelt kompletteras med uppgifter och egen logotype. Arbetsmiljöplanen innehåller en bilaga 1...
Pris: 800,00

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan Stenarbeten är en genomarbetad mall för upprättande av en Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:03 med uppdatering t o m AFS 2008:16 anpassad för olika typer av sten- och plattsättningsentreprenader.Mallen är skriven i Word och kan enkelt kompletteras med uppgifter och egen logotype. Arbetsmiljöplanen inne...
Pris: 600,00

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan Takarbeten är en genomarbetad mall för upprättande av en Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:03 med uppdatering t o m AFS 2008:16 anpassad för olika typer av takentreprenader.Mallen är skriven i Word och kan enkelt kompletteras med uppgifter och egen logotype. Arbetsmiljöplanen innehåller en bilaga 1 med...
Pris: 600,00

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan Teknisk service är en genomarbetad mall för upprättande av en Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:03 med uppdatering t o m AFS 2008:16 anpassad för olika typer av servicearbeten ute på extern arbetsplats.Mallen är skriven i Word och kan enkelt kompletteras med uppgifter och egen logotype. Arbetsmiljöplan...
Pris: 600,00

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan VVS-arbeten är en genomarbetad mall för upprättande av en Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:03 med uppdatering t o m AFS 2008:16 anpassad för olika typer av installationer och service av VVS.Mallen är skriven i Word och kan enkelt kompletteras med uppgifter och egen logotype. Arbetsmiljöplanen innehåll...
Pris: 600,00